Jätehuolto E. Parkkinen - toimivaa jätehuoltoa - Kouvola ja lähikunnat

Jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja lajittelu sekä keräysvälineiden vuokraus, myynti ja huolto - Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti ja Pyhtää

Jätehuolto E. Parkkinen toteuttaa kokonaisvaltaista jätehuoltoa Kymenlaakson seudulla. Jätehuoltopalvelumme kattaa tehokkaasti kaiken jätehuoltoon liittyvän toiminnan, jolla pyritään mahdollisimman vähäisen jätemäärän syntymiseen ja tehokkaaseen hyötyjätteiden kierrättämiseen. 

Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, taloyhtiöt ja yritykset aina teollisuudesta liikekiinteistöihin ja rakennusliikkeisiin. Toimintamme ulottuu Kouvolan, Kotkan, Haminan, Iitin ja Pyhtään alueelle.  

Ota yhteyttä - jätehuollon ammattilainen on palveluksessasi!

Ajankohtaista

JÄTEHUOLTOPALVELUMME SISÄLTÄÄ

  • Jätehuollon tarvekartoitus

  • Kaikkien jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, lajittelu ja kierrätys

  • Jätesäiliöiden, konttien, jäteastioiden, puristimien ja vaihtolavojen myynti sekä vuokraus

  • Jätesäiliöiden ja muiden keräystarvikkeiden huolto, korjaus sekä pesu

  • Jäteneuvonta

Teemme jokaiselle asiakkaallemme tarvekartoituksen, joka sisältää vähintään syntyvien jätteiden ja hyötymateriaalien syntypiste-, kulkureitti- ja määräanalyysit sekä jätehuoltoon käytettävissä olevien tilojen selvittämisen. Lisäksi kartoitamme lisälajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet paikalliset jätehuoltomääräykset huomioiden.

Suunnittelemme jätehuoltokonaisuuden tarvekartoituksen mukaan. Voimme hoitaa koko jätehuollon aina jätteiden keräyksestä kuljetukseen tai toimittaa ainoastaan jäteastiat ja -säiliöt tai muut tarvittavat keräysvälineet. Tarjoamme aina teknisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisen sekä tehokkaan ratkaisun jätehuollon tarpeisiin.

Kun jätehuolto hoidetaan oikein, vähennetään kaatopaikalle päätyvän jätteen märää. Samalla suojellaan ympäristöä ja säästetään kustannuksissa.