Jätehuolto - Kouvola ja lähikunnat

Jätehuoltoa kotitalouksille, yrityksille ja taloyhtiöille Kouvolan, Kotkan,
Haminan, Iitin ja Pyhtään seudulla

Jätehuoltomme avulla kevennetään ympäristökuormitusta ja säästetään jätekustannuksissa. Kaatopaikalle päätymisen sijaan kierrätykseen kelpaavat jätteet voidaan uusiokäyttää energiantuotannossa ja uusien tuotteiden valmistuksessa.

Huolehdimme kaikista kotitalousten, yritysten ja taloyhtiöiden jätteistä aina paperista pahviin, metalliin, lasiin, kartonkiin ja moniin muihin jätteisiin. Toimitamme tarvittavat keräysastiat ja hoidamme jätteiden keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn sekä kierrätyksen. Saat avullamme kokonaisvaltaista jätehuoltoa.

Jätteiden keräys

Jätteiden käyttäjä lajittelee kiinteistönsä tuottaman jätteen. Lajittelu on helppoa jäteneuvontamme avulla, josta saat lisätietoa kunkin jätteen lajitteluun liittyen.

Biojätteen keräys

Biojäte on eloperäistä jätettä, kuten ruuantähteitä, elintarvikkeita, kahvin- ja teenporoja, hedelmien ja vihannesten naatteja ym. Kun biojäte lajitellaan, se saadaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Biojätteen lajittelu vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi kompostimultana maisemoinnissa.

Kaatopaikkajätteen eli sekajätteen keräys

Kaatopaikkajäte on sekajätettä, jota ei voida lajitella ja hyödyntää. Jätteeseen kuuluu kaikki kierrätykseen kelpaamaton, kuten nahka, tuhka ja tupakantumpit, PVC-muovia sisältävät tuotteet ja peililasi. Sekajäte päätyy kaatopaikalle.

Paperinkeräys

Paperinkeräykseen soveltuvat esimerkiksi mainosposti, kirjoittamiseen sekä tulostamiseen käytettävät paperit ja puhelinluettelot. Kaiken paperimateriaalin tulee olla kuivaa ja puhdasta. Kuljetamme lajitellut paperit jätteenkeräyspisteestä, josta paperit päätyvät lajittelulaitoksen kautta paperitehtaalle. Siellä paperista tehdään uusia paperituotteita.

Pahvinkeräys

Pahvinkeräykseen voidaan laittaa kaikki kodeista tai toimistoista syntyvä, kuiva pahvijäte, kuten aaltopahvi, paperikassit ja kirjekuoret. Myös keräyspahvista valmistetaan uusia pahvituotteita.

Kartonginkeräys

Kartonkikeräykseen soveltuvat esimerkiksi puhtaat kartonkiset tölkit kuten maitotölkit, kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, pizzalaatikot ja munakennot. Kun kartonki lajitellaan omaan jäteastiaansa, keräysastiaan jää tilaa varsinaiselle sekajätteelle. Myös kartonki päätyy kierrätyksen seurauksena uusiotuotteiksi, kuten hylsykartonkeiksi.

Pienmetallin keräys

Pienmetallia ovat metallipakkaukset, kuten säilyke- ja juomatölkit, alumiinivuoat, tyhjät ja kuivat maalipurkit sekä metallikannet ja -korkit. Kierrätetty metalli käytetään raaka-aineena teollisuudessa uusien metallituotteiden valmistuksessa.

Lasinkeräys

Lasinkeräykseen soveltuvat puhtaat, värittömät ja värilliset lasipakkaukset. Tällaisia ovat muun muassa lasipullot, lasiastiat ja -esineet. Lasi kierrätetään uusien lasipakkauksien ja esimerkiksi lasivillan valmistamiseen.

Energiajätteen keräys

Energiajäte on jätettä, jota ei voida kierrättää, mutta joka voidaan käyttää energian tuotantoon, esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tällaista jätettä on esimerkiksi muovijäte; muovikassit, elintarvikemuovit, jogurttipurkit ym. Energiajäte lajitellaan omaan, siihen tarkoitettuun energiajäteastiaan, jonka toimitamme keräyspisteellesi.

Sesonkijätteiden keräys

Myös sesongittain syntyvä jäte, kuten joulukuuset ja puutarhäjätteet, voidaan kierrättää ja noutaa jätepisteiltä. Eloperäisinä jätteinä ne kuuluvat biojätteen piiriin.Kysy meiltä lisätietoa oikeaoppisesta jätteen käsittelystä. Jätteenkäsittelyn tärkeydestä voit lukea lisää tästä!